Categorie: <span>Psychologie</span>

De denker

De denker

 

Hoe tragisch degene die nadenkt

Wat hij gisteren fout heeft gedaan

Hoe het anders had gemoeten

En hoe het beter kan, morgen of over tien jaar

Die vergeet dat elke dag de laatste kan zijn

Ontkent de onzekerheid van het bestaan

Niet ziet hoe mooi toch vandaag is

In gedachten te ver hier vandaan

Hoe vaak ben ik zelf deze persoon

Huist hij niet in ons allemaal

Maar zullen we dan vandaag hem buiten laten staan

En het leven ten volle beleven

Want daarvoor zijn wij tenslotte hier

 

 

 

HJ Falkena, 2017

Modeziektes?

Er zijn steeds meer kinderen en volwassenen met diagnoses als ADHD, autisme, burn-out en chronische vermoeidheid. Hoe komt dit toch? Is het omdat deze klachten en symptomen steeds meer gezien worden en erkend worden? Of wordt alles wat een beetje afwijkt van het ‘normale’ meteen voorzien van een stempel?

Zoals meestal ligt de waarheid ergens in het midden. Zo is er bijvoorbeeld meer aandacht voor de aanwezigheid van kenmerken van autisme bij meisjes en vrouwen. Er wordt meer gekeken naar de werksfeer, bedrijfscultuur, en verantwoordelijkheidsgevoel en de invloed daarvan op werkproblemen en ziekteverzuim.

We leven in een maatschappij waarbij alles ‘perfect’ moet zijn, dingen mogen niet mislukken, wijzelf mogen wel fouten maken maar daarvan moeten we wel leren. Kortom, tegenslag, pech en ongeluk horen voor veel mensen niet meer bij het leven. Dit maakt het extra moeilijk om hier mee om te gaan in het échte leven waar het wel degelijk erbij hoort.

Eigenlijk moeten we van de term diagnose af. De DSM-V, de bijbel van de psychiatrie, is dan ook een classificatie systeem. Het classificeert verschillen tussen mensen en tussen verschillende levensfase in termen van symptomen, signalen en kenmerken. We zitten allemaal op deze schalen waarbij we van het één een beetje hebben en van het ander een beetje veel. Het belangrijkste voor de mensen zelf en voor een mogelijke behandeling of niet is de hoeveelheid last (lijdensdruk) die iemand van zijn eigen gedrag, gevoelens of denken ervaart (of gevaar voor de omgeving).  Dus niet zozeer of iemand met twee van de drie kenmerken in aanmerking komt voor de categorie autisme spectrum stoornis. Maar meer dat iemand problemen ervaart met het begrijpen van wat een ander precies bedoeld en daardoor zich buitengesloten en eenzaam voelt.

We mogen toe naar een beschrijving van hoe iemand op dit moment zijn leven ervaart en niet naar een stempel die voor ‘altijd’ aan iemand vast zit en waar mogelijk ook als excuus gebruikt wordt om dingen niet te veranderen. We mogen toe naar het kijken welk gedrag, omstandigheden en gedachtegang leiden naar de last die ervaren wordt. We kunnen energie stoppen in  gedrag, omstandigheden of gedachten die we kunnen veranderen. Maar al wat niet te veranderen is, hebben we te aanvaarden.

Zorgverzekeraars belemmeren toegang tot zorg ( artikel Zorgvisie)

Zorgverzekeraars zien nog altijd mogelijkheden om de toegang tot de zorg te belemmeren en werpen zichtbare en minder zichtbare drempels op.

Ook ik merk dit in het declareren van de facturen door mijn cliënten. Verzekeraars geven aan dat de factuur niet de juiste gegevens bevat. Als ik er achteraan bel, blijkt dat de vereiste gegevens er allemaal op staan. Maar daar laten ze het vaak niet bij

Eerste drempel: de budgetpolis
De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 11 juli 2014 bepaald dat de vergoeding van de zorgverlening door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder niet zodanig laag mag zijn dat daarmee voor de verzekerde een ‘feitelijke hinderpaal’ ontstaat om naar deze zorgaanbieder te gaan. Sindsdien is in de rechtspraak bepaald dat niet-gecontracteerde zorg voor ten minste 75 procent van het marktconforme tarief moet worden vergoed. Tóch bestaan er nog altijd budgetpolissen die uitgaan van een vergoedingspercentage van 50 procent. De praktijk leert dat zorgverzekeraars na enig aandringen best bereid zijn om ook in geval van dergelijke polissen ‘gewoon’ 75 procent te vergoeden. Veel verzekerden weten dat echter niet. Zij zien in hun polis een vergoedingspercentage van 50 procent staan en zullen zich daardoor wel drie keer bedenken voordat zij zich tot een niet-gecontracteerde zorgaanbieder wenden. Dat zal ook de reden zijn dat zorgverzekeraars gebruik blijven maken van budgetpolissen: ofschoon dergelijke polissen in strijd zijn met de wet en jurisprudentie, is het gebruik ervan bijzonder effectief om niet-gecontracteerde zorg te weren.

Tweede drempel: het machtigingsvereiste
In steeds meer polisvoorwaarden staat dat een verzekerde voor bepaalde behandelingen vooraf toestemming van zijn zorgverzekeraar moet vragen. De zorgverzekeraar mag op zorginhoudelijke gronden beoordelen of een verzekerde redelijkerwijs is aangewezen op bepaalde zorg. Opmerkelijk is echter dat sommige zorgverzekeraars de machtigingseis alleen stellen als een verzekerde naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder wil gaan. De route naar de gecontracteerde zorgaanbieder is vrij. Vreemd, want waarom zou de zorgverzekeraar alleen bij niet-gecontracteerde zorg willen toetsen of iemand redelijkerwijs is aangewezen op de betreffende zorg? Deze toets hangt immers niet zozeer samen met de instelling die de zorg gaat verlenen, maar met de persoon van de verzekerde. Het heeft er alle schijn van dat zorgverzekeraars verzekerden weg proberen te houden bij de niet-gecontracteerde zorgaanbieder door het machtigingsvereiste selectief in te zetten bij niet-gecontracteerde zorg.
De hiervoor genoemde drempels worden primair uit financiële overwegingen opgeworpen. Niet alleen zijn de drempels veelal onrechtmatig, ze zijn ook een vorm van verkapte risicoselectie. Een zorgverzekeraar wil nu eenmaal liever niet dat veel van ‘zijn’ verzekerden naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaan. Dat leidt immers tot kosten die niet vooraf in te schatten zijn.

Met het waarborgen van goede zorg heeft dit alles weinig te maken. Dat veel aanbieders niet gecontracteerd worden, heeft veelal immers niets te maken met de kwaliteit van zorg die deze aanbieders bieden. Nieuwe praktijken worden simpelweg geweigerd omdat in ´het verzorgingsgebied al genoeg aanbod´is. Bestaande praktijken krijgen automatisch elk jaar een nieuw aanbod van de zorgverzekeraar….

 

Inspiratie uit woorden

Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere. Einstein

We can live our life in two ways; as though nothing is a miracle, or everything is a miracle. Einstein

 

A merry heart goes all the day,
Your sad tires in a mile- Shakespeare

Come what come may, time and the hour runs through the roughest day. Shakespeare

 

It always seems impossible until it’s done. Mandela

The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. Mandela

 

We think too much and feel too little. Chaplin

Wat voor moeilijkheden je in het verleden ook gehad mag hebben,

je kunt vandaag een nieuw begin maken. Boeddha

Jaag niet achter het verleden aan. Verlang niet naar de toekomst.

Het verleden is niet meer.De toekomst is nog niet begonnen. Boeddha

 

Waar pijn is, zullen genezingen volgen;
waar armoede is, zal rijkdom volgen.
Waar vragen zijn, zullen antwoorden gegeven worden;
waar schepen zijn, zal water stromen.
Besteed minder tijd aan het zoeken naar water en verwerf jezelf dorst!
Dan zal er overvloedig water stromen van boven en van beneden. Rumi

 

Onder democratie wordt individuele vrijheid van mening en actie angstvallig bewaakt. Gandhi

 

Een ontmoeting tussen twee persoonlijkheden is als het samenvoegen van twee chemische stoffen.
Wanneer er een reactie volgt, zijn beide veranderd. Carl Jung

 

Liefde is op weg zijn naar, jezelf te vinden in elkaar. Toon Hermans

Op naar een nationaalzorgfonds

logonationaalzorgfondsZorg, zonder eigen risico

In Nederland moet je kunnen rekenen op de zorg die je nodig hebt. Zo simpel is het.

Maar er staat een boete van € 385,- op ziek zijn: het eigen risico. De zorg is veel te bureaucratisch. En aan de marketing van zorgverzekeraars en het jaarlijkse overstapcircus worden miljarden verspild. De kwaliteit gaat omlaag, de kosten omhoog.

Dat moet anders. Wij zeggen: schaf de zorgverzekeraars af en zet één Nationaal ZorgFonds op. Zonder onnodige bureaucratie en geldverslindende concurrentie. En zonder eigen risico.

Doe mee!

✚ Lees ons manifest: ‘Zorg voor en van iedereen’ 

 Ga meteen zelf aan de slag met het digitale actiemateriaal

 Kom naar een van onze bijeenkomsten om mee te denken over de plannen en acties

Vind antwoorden op veelgestelde vragen 

 Meer informatie en cijfers lees je in het rapport ‘Op naar een Nationaal ZorgFonds’

Mindfulness hype….

Mindfulness wordt wel gezien als een hype. Het wordt te pas en te onpas gebruikt etijdschriftenn je komt het woord overal tegen. Niet altijd is even duidelijk wat er nu precies mee bedoeld wordt. Soms wordt het gepresenteerd als ontspanningsmethode of een quick fix om je geest leeg te maken of je weer helemaal uitgerust te laten voelen.  De Mindfulness training zoals deze is ontwikkeld eind jaren 70 in de VS dreigt onder te gaan aan het succes van Mindfulness, de hype. Mindfulness betekent zoiets als bewust zijn, aandacht hebben voor.  Dit is een soort levenshouding die mensen door middel van vele uren mediteren zich eigen proberen te maken. Het is je bewust zijn of aandacht hebben voor alles wat zich op dit moment aandient, dus zowel prettige dingen als ook onprettige dingen. Dit heeft niets met ontspanning te maken. Van een mini cursus van 3 keer of korte oefeningen van 10 minuten is maar zeer de vraag of deze bijdragen aan die levenshouding.

 

Time-MindfulnessDe mindfulness training (MBSR of MBCT) heeft dan ook een bepaalde duur met bepaalde oefeningen die inmiddels zijn effectiviteit heeft bewezen op verminderen van stressklachten, terugkerende depressies en pijnbeleving. Het is de veranderende houding ten opzichte van het leven gestoeld op een boeddhistische achtergrond (leven is lijden, aanvaarden van lijden biedt rust) die een positief effect heeft op veel mensen. Even voor korte tijd allerlei meditaties doen helpt daarbij onvoldoende. De hype gaat weer voorbij, maar de levenshouding is blijvend.