Omgaan met vrije tijd/tijd maken voor dingen die er toe doen