Over mij

Mijn naam is Willeke Kasje. Ik ben gepromoveerd in de Medische Wetenschappen en heb een proefschrift geschreven over de behandelingen van diabetes mellitus en hartfalen in de huisartspraktijk. Ik ben sinds 2011 gezondheidszorgpsycholoog. Sinds 2004 ben ik werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg. Ik heb gewerkt bij Lentis, PsyQ en de laatste jaren bij een ziekenhuis in Leeuwarden. Sinds 2015 heb ik mijn eigen praktijk in de stad Groningen. Elke woensdag werk ik samen met een fysiotherapiepraktijk (PCRR) in de stad Groningen.

Met de keus voor de naam van mijn psychologenpraktijk wil ik mijn visie aangeven. Waarbij mind staat voor zowel je hart als je geest. Met een ‘stukje’ van de mind gaan we in de behandeling aan de slag. Daarmee bedoel ik dat je vooral ‘gezond’ bent. Er is maar een klein deel van je dat maakt dat er klachten of problemen zijn ontstaan. Soms zit dat in je gedachtegang en interpretatie die je hebt van een situatie die maken dat je problemen ervaart. Soms zit dat in je gevoelens en emoties die je moeilijk kan of wilt uiten of waar je geen grip op lijkt te hebben. Ik wil samen met je aan de slag om dat stukje te ontrafelen en je manieren meegeven om dat deel van je mind te veranderen of mee leren omgaan.

De Engelse uitdrukking give you a piece of my mind betekent op een stevige manier zeggen wat je ergens van vindt. In therapie is het soms nodig om je een spiegel voor te houden of je inzicht te geven in je eigen gedrag of handelen. Dit mag soms best een beetje schuren.
Als je fonetisch kijkt naar het woord ‘piece’ dan lijkt het meer op peace waarmee rust en balans uitgedrukt wordt. Dit zie ik als een belangrijke uitkomst van de behandeling.

Mindfulness
Sinds 2011 geef ik zowel individueel als in een groep Mindfulnesstrainingen. Ik ben erg enthousiast over deze vorm van behandeling die meer een vorm van leven eigenlijk is. Wij mensen willen vaak dat iets anders is dan het is. We stoppen er veel tijd en energie in om het anders te maken, tevergeefs. Met mindfulness leer je te stoppen met dit vechten en meer te aanvaarden. Door stil te staan, te mediteren leer je meer afstand te nemen van de spinsels in je hoofd. En dat geeft zo veel meer rust en minder frustratie en gepieker.
Mijn eigen ervaringen hebben mij laten zien dat Mindfulness tot een blijvende verandering in je leven leidt. Het heeft effect op je hele persoon. Je relatie tot dingen in je leven veranderen, ervaringen overweldigen niet langer, en er zijn minder ups en downs.

 

Visitatietraject LVVP

Visitatie is verplicht voor leden van de LVVP. Elk lid wordt eens in de 5 jaar gevisiteerd. Visitatie betekent letterlijk: bij collega’s op bezoek gaan. Het belangrijkste doel van visitatie is een verbeterproces op gang brengen, de kwaliteit van de praktijkvoering verhogen en waar nodig aan te scherpen. Psychologenpraktijk Piece of Mind is in 2023 opnieuw gevisiteerd en goedgekeurd!