Werkwijze

Je kunt naar mij worden verwezen via jouw (huis)arts. Daarna nodig ik je uit voor een kennismakingsgesprek waarbij we samen gaan kijken waar je tegenaan loopt en waar je aan wilt werken.

De behandeling wordt afgestemd op jouw hulpvraag en wat je denkt te willen bereiken. De behandelsessies duren 45 minuten. Daarnaast is er zo nodig ondersteuning via e-mail en telefonisch contact.

Behandeling

De behandelvormen die ik toepas zijn gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie. Ik geef zowel individueel als in een groep Mindfulness Based Cognitive Therapy. Dit is een behandeling waarbij je leert om te gaan met pijn en stress. Er ontstaat meer kwaliteit van leven. Het gaat hierbij om het herkennen en afstappen van de automatische piloot, gewoontes die we hebben. Je leert hierbij om meer bewust te zijn van je gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties, Hierdoor is er meer ruimte om een keuze te maken, i.p.v. een automatische reactie.

Bij angst, spanning, depressie en stress worden situaties vaak verkeerd geïnterpreteerd waardoor meer angst, verdriet of boosheid ontstaat. Vaak hanteren we een innerlijke spraak die ons niet helpt. In de cognitieve gedragstherapie leer je anders te denken en anders te doen via oefeningen en opdrachten die we samen opstellen.

 

Facturen

Elke maand ontvang je rechtstreeks een factuur die je binnen drie weken aan mij moet voldoen. Deze factuur dien je zelf in bij je zorgverzekeraar om (een deel van) de kosten vergoed te krijgen. Vanaf het eerste contact worden kosten in rekening gebracht. Voor meer informatie zie onder vergoeding.

 

Waarneming

Tijdens vakantie is er sprake van waarneming in uiterste nood. Zie de home pagina voor de juiste waarnemer en telefoonnummer.

 

Dossiers

Uw medisch dossier  moet 20 jaar worden bewaard in mijn elektronisch patiënten dossier (EPD) na het einde van de behandelingsovereenkomst. Dit is bepaald in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

 

Visitatie

Als lid van de beroeps- en belangenvereniging Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) wordt ik één keer in de vijf jaar gevisiteerd door de LVVP.  Bij een visitatie vindt er een inspectie van de praktijk plaats waar je in behandeling bent. De gang van zaken bij de praktijk wordt onderzocht om te kijken of de praktijk aan alle (kwaliteits)eisen voldoet om goede zorg te kunnen leveren. Als de visitatie goed is doorlopen, ontvangt de behandelaar een visitatiecertificaat als bewijs dat de praktijk voldoet aan de kwaliteitseisen van de LVVP.

In het kader van deze visitatie vindt er een dossieronderzoek plaats, waarbij mogelijk  persoonlijke dossiers wordt ingezien. Ook als jouw behandeling is afgesloten, kan jouw dossier nog ingekeken worden. Er worden gemiddeld 4-5 dossiers per behandelaar ingezien.

Het dossieronderzoek wordt uitgevoerd door een visiteur, die ook collega is. Het doel is om te zien of het dossier compleet is, ofwel alle onderdelen van het dossier  aanwezig zijn. Ook wordt bekeken of deze onderdelen (voldoende) gevuld zijn. Het dossier wordt niet op de medische inhoud beoordeeld. Dit betekent dat verslagen van gesprekken, verslagen van onderzoeken, inhoud van brieven of andere correspondentie niet worden gelezen. Daarbuiten is de visiteur zelf ook behandelaar en moet hij/zij zich houden aan zijn/haar beroepsgeheim. Dit betekent dat zij de informatie uit jouw dossier geheim moeten houden voor anderen.

Geef je toestemming?
Als behandelaar vraag ik hierbij om jouw toestemming voor het inzien van jouw dossier voor de visitatie. Als je geen toestemming geeft, mag het dossier anoniem ingekeken worden. Dit betekent dat jouw persoonlijke gegevens zoals naam, adres, woonplaats, geboortedag en -maand, Burgerservicenummer (BSN) en beroep ‘weggestreept’ worden, zodat je niet als persoon herkenbaar bent.

Voor eventuele vragen kunt je bij mij terecht.

Psychologenpraktijk Piece of Mind is in het bezit van een kwaliteitsstatuut. Klik hier voor het kwaliteitsstatuut.