Vergoedingen

Prestaties

Tarieven 2024

Klik hier voor mijn tarieven en voorwaarden

Binnen 24 uur afspraak afgezegd                   90 euro (niet declarabel)

Mindfulness training (8 weken)                     350 euro

Tarief en soort polis

De individuele behandeling valt onder de generalistische basis GGZ. Er is een wettelijk verplicht eigen risico van 385 euro per kalenderjaar.

De tarieven of prestaties sluiten aan bij de geleverde zorg die u heeft gekregen. Factoren zoals het beroep van persoon die de behandeling uitvoert, de duur van elk consult, de plek waar de zorg plaatsvindt, wegen allemaal mee in het bepalen van de prijs voor de geleverde zorg.

Welke prestaties kunnen er op de rekening staan?
Op de rekening staan zorgprestaties. In de vrijgevestigde setting zijn vier verschillende zorgprestaties mogelijk:

  • consult diagnostiek: bij diagnostiek onderzoekt uw behandelaar wat er met u aan de hand is, welke problematiek er bij u speelt;
  • consult behandeling: bij behandeling gaat u met uw behandelaar in gesprek met als doel uw problematiek hanteerbaar te maken;
  • intercollegiaal overleg: als uw behandelaar het voor uw behandeling noodzakelijk vindt om te overleggen met een externe collega;
  • reistijd: als de behandelaar naar u toe moet komen;
  • groepsconsulten: als u groepstherapie doet.

Het tarief voor deze prestaties is afhankelijk van het beroep van uw behandelaar en de duur van het consult. Er zijn aparte tarieven voor de vrijgevestigde ggz. De tarieven zijn dus anders (en vaak lager) dan de tarieven voor ggz in een instelling. De tarieven zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Wat is zorgvraagtypering? 

De zorgvraagtypering is een indeling van groepen patiënten aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van hun klachten en problemen. In de vrijgevestigde praktijk worden met name patiënten behandeld met zorgvraagtype 1 tot en met 8. De zorgvraagtypen 1 tot en met 4 worden in de generalistische basis-ggz behandeld, de zorgvraagtypen 5 tot en met 8 in de gespecialiseerde ggz. De zorgvraagtypering wordt gedaan door de regiebehandelaar. Hiervoor gebruikt hij een vragenlijst genaamd HoNOS+.

De zorgvraagtypering is niet hetzelfde als het behandelplan. Het behandelplan geef weer welke behandeling er met u afgesproken wordt op grond van uw diagnose en de doelen die u samen met de behandelaar afspreekt.

 

Vergoeding niet-gecontracteerde zorg

Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten. De zorgverzekeraar heeft een wettelijke verplichting om zorg te vergoeden.
Er zijn drie soorten basis zorgverzekeringen: budget, natura en restitutie. Bij een restitutieverzekering mag je naar elke zorgaanbieder en worden de kosten 100% terugbetaald. Helaas schaffen steeds meer zorgverzekeraars deze restitutiepolis af waardoor het steeds moeilijker wordt om 100% vergoed te krijgen. Bij een budget- en naturaverzekering is de zorg voor je geregeld doordat de verzekeraar afspraken heeft gemaakt (contracten heeft gesloten) met zorgaanbieders. Je krijgt dus zorg in natura, maar je moet dan wel naar een zorgaanbieder gaan uit het netwerk van je verzekeraar.

Dit zijn de verzekeraars en polissen met een zuivere restitutie:

 

Hoeveel krijg je nou vergoed bij niet-gecontracteerde zorg?

Dit percentage vind je terug in de polisvoorwaarden en ligt tussen de 60-100%. Psychologenpraktijk Piece of Mind rekent geen 100% van de factuur maar 85%. Je ontvangt dus een korting zodat de eigen bijdrage gering is. De kosten die niet worden vergoed zijn voor rekening van jou. Voor studenten en mensen met een minima is er een gereduceerd tarief.

 

 

Contactvrij werken

Ik heb geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. De redenen hiervoor zal ik hieronder aangeven:
• Ik vind het belangrijk om zelfstandig samen met de cliënt diagnostiek, verwijzing en behandelkeuze bepalen.
• Ik vind het belangrijk dat er vrije artsenkeuze is.
• Ik wil de patiënten privacy waarborgen en geen patiëntengegevens delen met de zorgverzekeraar.
• Ik wil de tijd die nodig is voor bureaucratisch administratie en digitaal declareren liever gebruiken voor patiëntencontact.
• Ik wil niet beperkt worden hoeveel cliënten ik van een verzekeraar aan mag nemen.