Vergoedingen

tarieven

Tarieven 2021

Klik hier voor mijn tarieven en voorwaarden

Binnen 24 uur afspraak afgezegd                   50 euro (niet declarabel)

Mindfulness training (8 weken)                     350 euro

Let op! Vanaf 1 januari 2022 komt er een compleet nieuw bekostigingssysteem, het zorgprestatiemodel. De hieronder genoemde tariefpakketten komen dan te vervallen. Er voor in de plaats komen facturen gebaseerd op consulten die waarschijnlijk maandelijks worden gefactureerd. Meer hierover zal in de komende maanden bekend worden gemaakt.

Zie ook onder berichten

Tarief en soort polis

De individuele behandeling valt onder de generalistische basis GGZ. Er is een wettelijk verplicht eigen risico van 385 euro (in 2021).
Er zijn vier verschillende behandelpakketten: Kort, Middel, Intensief en Chronisch. De keuze voor welk pakket hangt af van de ernst van de klachten. Normaal gesproken zal één van de eerste drie pakketten van toepassing zijn.  Elk behandelpakket heeft een vaststaande prijs. Hierboven kun je de actuele tarieven zien.

Je krijgt van mij één factuur voor de gehele behandeling. Deze stuur ik wanneer de behandeling is afgerond. Deze factuur dien je rechtstreeks aan mij te betalen.
Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten. De zorgverzekeraar heeft een wettelijke verplichting om zorg te vergoeden.
Er zijn drie soorten basis zorgverzekeringen: budget, natura en restitutie. Bij een restitutieverzekering mag je naar elke zorgaanbieder en worden de kosten 100% terugbetaald. Bij een budget- en naturaverzekering is de zorg voor je geregeld doordat de verzekeraar afspraken heeft gemaakt (contracten heeft gesloten) met zorgaanbieders. Je krijgt dus zorg in natura, maar je moet dan wel naar een zorgaanbieder gaan uit het netwerk van je verzekeraar. Ga je voor een behandeling buiten het netwerk van je verzekeraar, waar dus geen contract mee is dan moet je een gedeelte van de rekening zelf betalen. De verzekeraar vergoedt dan maar een percentage (meestal 75%). Alleen bij een klein aantal naturapolissen zijn enkele behandelingen niet gecontracteerd. Bij budgetverzekeringen ligt dit anders. Die hebben vaak bij een groot aantal zorgaanbieders geen contract en dus een klein netwerk.

Hoeveel krijg je nou vergoed bij niet-gecontracteerde zorg?

Meestal ligt dit percentage op 75 procent van het gemiddelde tarief. Bij sommige budgetpolissen kan dit echter ook 50 procent zijn. Dit percentage vind je terug in de polisvoorwaarden. Ik breng 75% van het NZa tarief in rekening bij natura- en budgetpolissen. Ik vraag je dus niet om de volledige rekening te betalen als je deze niet volledig vergoed krijgt. Bij een lage vergoeding moet je nog rekening houden dat je een klein bedrag zelf moet betalen. Je kunt gerust wachten met mij betalen totdat je de factuur hebt ingediend en geld van je zorgverzekeraar hebt ontvangen.

Rekensom: Stel je hebt een Menzis Basis verzekering. Dit is een naturapolis en Menzis vergoed dan maar 70% van het tarief. Dus stel je hebt pakket Middel gehad, dat is in 2021 €885,01.  Ik vraag je niet om mij het hele bedrag van €885,01 te betalen, maar met een tegemoetkoming in de kosten €663,75 te betalen, dat is 75% van €885,01. De overige kosten van de factuur €221,26 (€885,01- €663,75) ‘betaalt’ praktijk Piece of Mind dan. Nadat je de factuur zelf hebt gedeclareerd, vergoed de verzekeraar  €619,51 (70% van €885,01). Dit bedrag wordt op jouw rekening gestort. Je betaalt dan uiteindelijk zelf uit eigen portemonnee  €44,24 (€663,75 (aan Piece of Mind betaald) minus €619,51 (door Menzis vergoed)). 

LET OP! Als je eigen risico nog niet is opgemaakt in dit jaar, wordt dit bedrag verrekend met de factuur. Je krijgt dan in bovenstaand voorbeeld niet €619,51 vergoed door Menzis maar  €234,51 (€619,51-€385,00).

Bij restitutiepolissen breng ik 100% in rekening. Dus in deze rekensom €885,01. Dit bedrag hoor je ook vergoed te krijgen van je verzekeraar.

LET OP: Sommige zorgverzekeraars vragen om een machtiging voorafgaande aan de behandeling bij een niet-gecontracteerde zorgverlener. Dit vragen ze niet als het gaat om een restitutiepolis. Vraag hiernaar bij je zorgverzekeraar.

Aan het eind van het jaar is de tijd om je zorgverzekering goed onder de loep te nemen en naar je polisvoorwaarden te kijken. Voor het eind van het jaar kun je overstappen naar een andere verzekeraar of een restitutiepolis afsluiten zodat je jouw eigen zorgaanbieder kan kiezen en zeker weet dat je alles vergoed krijgt. De premie van een restitutiepolis is gemiddeld maar zo’n 16 euro per maand duurder, maar daarvoor heb je geen onverwachte zorgkosten.

Contactvrij werken

Door het beleid van het ministerie van VWS krijgen zorgverzekeraars steeds meer macht over de zorg. Zij gebruiken deze om in toenemende mate te bepalen wat ‘goede zorg’ zou zijn, wat wel of niet zou werken, hoe je dat zou moeten meten met vragenlijsten en wat ze wel of niet vergoeden. De zorgverzekeraar wil het liefst ook nog informatie over de diagnose, terwijl deze privacy in onze grondwet is verankerd. Toch worden er steeds meer gegevens gevraagd. Tegelijkertijd hebben zorgverzekeraars van de overheid de opdracht gekregen om de kosten van de zorg omlaag te brengen. Dit proberen ze door zorgverleners ‘jaarlijkse budgetten’ op te leggen, wat betekent dat een therapeut per jaar en per verzekeraar voor een maximaal bedrag cliënten mag behandelen. Hierdoor kunnen minder mensen zorg krijgen. De zorgverzekeraar biedt nieuwe praktijken geen tot weinig kans om contracten af te sluiten omdat het de contracten met bestaande zorgaanbieders automatisch verlengt.
Het huidige artikel 13 van de zorgverzekeringswet regelt de vrije artsenkeuze en zorgt ervoor dat we ook recht hebben op een redelijke vergoeding van zorg als we naar iemand gaan die geen contract heeft met de zorgverzekeraar. Het betreft de zogenaamde hinderpaalcriterium. Ook als je een naturapolis hebt. Deze vergoeding mag lager dan 100% zijn. Het mag niet zo laag dat het voor de verzekerden een “hinderpaal” is om naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder te gaan. Een redelijke vergoeding is niet bij wet gedefinieerd. Gedacht moet worden aan 75-80% van het tarief dat de Nederlandse Zorgautoriteit heeft vastgesteld (of ter hoogte van een marktconform tarief als er vrije prijsvorming geldt).

Verzekeraars informeren heel slecht over hun producten. Polisvoorwaarden worden te ingewikkeld geschreven. Er wordt weinig en vaak onduidelijke informatie gegeven over de restitutiepolis. Bijna niemand blijkt te weten wat dit precies is en wat voor een polis ze eigenlijk hebben. En helpdeskmedewerkers geven de helft van de tijd verkeerde antwoorden, zo is recent uit een onderzoek van de consumentenbond gebleken. Veel mensen zijn ergens verzekerd omdat ze daar al lang verzekerd zijn en storten zich niet in ‘het woud van polissen’ om uit te zoeken wat voor hen de beste verzekering is. En achteraf staan ze dan nog wel eens voor kosten, die ze dachten vergoed te krijgen.

Ik heb geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. De redenen hiervoor zal ik hieronder aangeven:
• Ik vind het belangrijk om zelfstandig samen met de cliënt diagnostiek, verwijzing en behandelkeuze bepalen.
• Ik vind het belangrijk dat er vrije artsenkeuze is.
• Ik wil de patiënten privacy waarborgen en geen patiëntengegevens delen met de zorgverzekeraar.
• Ik wil de tijd die nodig is voor bureaucratisch digitaal declareren liever gebruiken voor patiëntencontact.
• Ik wil niet beperkt worden hoeveel cliënten ik van een verzekeraar aan mag nemen.